วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

การใส่ปุ๋ยอ้อยปลูกใหม่ ต่างจาก การใส่ปุ๋ยอ้อยตอ 2 ต่อ 3

        การใส่ปุ๋ยอ้อยปลูกใหม่ หรืออ้อยตอแรกนั้นจะใส่น้อยกว่าอ้อยตอสองและอ้อยตอสามเนื่องจาก อ้อยปลูกใหม่เราสามารถฝังปุ๋ยเข้าไปตอนปลูกอ้อยได้เลย โดยปุ๋ยจะถูกฝังลงไปใต้ดิน แต่อ้อยตอไม่สามารถทำแบบนั้นได้ ทำได้เพียงเอาดินกลบลงไปแต่ไม่ลึกเหมือนตอนปลูก้อย การดูดซึมของอ้อยตาก็จะไม่มีเหมือนอ้อยใหม่ เพราะระบบรากเป็นรากเก่าการดูดซึมอาหารจะทำได้แย่กว่ารากที่เกิดใหม่ จึงทำให้อ้อยใหม่ มีการเจริญเติบโตที่สูงกว่าอ้อยตอ  ฉนั้นเราต้องบำรุงอ้อยตอให้มากกว่าอ้อยปลูกใหม่  การบำรุงอ้อยตอก็ทำได้หลายแบบหลายวิธีแล้วแต่เทคนิคเฉพาะตัว  ผมจึงขอแนะนำวิธีของผมนะครับ


        หลังจากตัดอ้อยส่งโรงงานไปแล้ว(ไม่ว่าจะเผาหรือไม่เผา) ให้รีบพรวนดินโดยใช้รถไถเล็กวิ่งเข้าไปในร่องอ้อยใช้คาดหนวดกุ้งดึงใบอ้อยออกมา และใช้ขาตัดรากอ้อย ขุดให้ลึก เพื่อให้อ้อยสร้างรากใหม่ขึ้นมาจะทำให้ดูดซึมอาหารได้ดีขึ้น โดยอย่าให้เกิน 10 วันนับจากวันที่ตัดอ้อย และขณะที่รถตัดรากอ้อย ให้ใส่ปุ๋นเคมี ผสมกับ ปุ๋ยอินทรีย์  30 :  70 ไปพร้อมกันเลย จะช่วยลดตันทุนลงไปได้  และก็แนะนำให้ ใช้น้ำหมักฉีดพ่นลงไปในดิน อาจจะต่อพ่อวงไปกับรถไถพร้อมกันเลยก็ยังได้ น้ำหมักผลไม้ หรือ พด 2 ก็สามารถช่วยให้ดินเราดีขึ้นได้เหมือนกัน ช่วยร่งกระบวนการย่อยสลายให้เร็วขึ้น

      ผมใช้ 15-15-15 40 กก ต่อไร  ปุ๋ยอินทรีย์ + สารปรับสภาพดินให้เป็นกลางและไม่ให้ดินแน่ 120 กก ต่อไร่ โดยเอามาผสมกันแล้วใส่ไปในถังใส่ปุ๋ยแล้วนำมาต่อหลังรถไถ   แค่นี้ก็สบายละครับ  ไม่ต้องใช้คนมาใส่ปุ๋ย ถอนหญ้า ฉีดยาฆ่าหญ้า   ช่วยประหยัดไปได้เยอะครับ  ส่วนอ้อยปลูกใหม่ผมจะไม่ลงลึกนะคับเพระาบอกไปเยอะแล้วให้บทความก่อนหน้านี้   เอาคร่าวๆก็คือผมจะเตรียมดินก่อนปลูก 30 วันครับ  บำรุงให้เต็มที่  หาปุ๋ยที่ถูกและมีคุณภาพ ปุ๋ยคอก ใบไม้ แกลบดิบ แกลบเผา ปูน มูลสัตว์  ใส่ไปในแปลงแล้วตากแดดไว้ 20 วัน ครับ  แล้วไถอีกรอบเพื่อให้ทั่วๆแปลงครับ


ศุภวัตร  แซ่เซียว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น