วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2556

ปลูกอ้อย ต้องรู้ความต้องการรธาตุอาหาร แล้วจะไม่เปลืองค่าปุ๋ยก่อนจะปลูกอ้อย คุณควรรู้ก่อนว่า มันต้องการอะไรที่จะทำให้อ้อยโตเต็มที่ มีความหวานเยอะๆ คุณจะได้ไม่ต้องไปเปลืองค่าปุ๋ยเกินความจำเป็นปริมาณความต้องการธาตุอาหารในระยะต่างๆ ของการเจริญเติบโตของอ้อย
 • ระยะที่ 1หน่ออ้อยที่เจริญมาจากท่อนพันธุ์ อัตราการเจริญช้ามากเพราะต้องอาศัยระบบรากที่แทงออกมาจากท่อนพันธุ์ การหาน้ำและธาตุอาหารในช่วงแรกจึงเกิดขึ้นในอัตราต่ำ (ส่วนใหญ่อาศัยน้ำและอาหารจากท่อนพันธุ์)
 • ระยะที่ 2หน่ออ้อยอายุ 2-3 เดือน หลังจากปลูกมีระบบรากแท้ที่สมบูรณ์ สามารถหาน้ำและอาหารจากดินมาใช้ได้ หน่อเริ่มพัฒนาระบบรากแล้ว จึงควรได้รับธาตุอาหารพวก ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสอย่างเพียงพอ
 • ระยะที่ 3หลังจากอ้อยอายุ 4 เดือน อ้อยมีอัตราการเจริญเติบโตเร็วมาก เริ่มย่างปล้อง เพิ่มจำนวนปล้อง สร้างใบใหม่ ถ้าต้องการให้มีลำยาวต้องเร่งธาตุอาหารพวกไนโตนเจนเป็นหลัก เสริมด้วยฟอสฟอรัส และโปแตสเซี่ยม
 • ระยะที่ 4 อ้อยโตเต็มที่อายุประมาณ 10 เดือน อ้อยจะหยุดการเจริญเติบโตทางลำต้น และเริ่มสะสมน้ำตาลในปล้อง ดินควรมีไนโตนเจนน้อย และควรมีโปแตสเซี่ยมและน้ำพอประมาณ
การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน
มีอยู่ 5 วิธี
 • ดูจากอาการผิดปกติของพืช
 • วิเคราะห์ดิน
 • วิเคราะห์พืช
 • การใส่ธาตุอาหารควบทุกตัว ยกเว้นธาตุที่จะศึกษา
 • การตอบสนองต่อพืชโดยการใส่ปุ๋ยแบบคร่าว ๆ
ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ
 • ขาดธาตุอาหาร
  • ขาดธาตุหลัก
  • ขาดธาตุรอง
  • ขาดจุลธาตุ
 • ธาตุไม่สมดุล
สาเหตุที่ทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ
 • วัตถุต้นกำเนิดดินมีธาตุอาหารน้อย
 • มีการสูญเสียธาตุอาหารมากแต่ได้คืนน้อย
 • ธาตุอาหารในดินอยู่ในรูปที่พืชใช้ไม่ได้
การสูญเสียธาตุอาหารจากดิน
 • ธาตุอาหารในดิน
  • พืชดูดไปใช้
  • ถูกชะล้าง-กร่อน
  • เป็นแก๊ส
ประมาณธาตุอาหารที่อ้อยนำออกจากไร่ (อ้อย,ยอดใบแห้ง) กก./ไร่
ธาตุอาหารปริมาณธาตุอาหารที่ถูกนำออกไป กก./ไร่
ผลผลิต 20 ตัน/ไร่ผลผลิต 15 ตัน/ไร่ผลผลิต 20 ตัน/ไร่หมายเหตุ
ไนโตรเจน (N)24.6419.5220.48วิเคราะห์ใบอ้อยจากแหล่งต่างๆ
ฟอสฟอรัส (P)5.922.722.40
โปแตสเซียม (K)44.1633.3822.24
แคลเซียม (Ca)8.804.324.80
แมกนีเซียม (Mg)9.122.884.64
ซัลเฟอร์ (S)7.524.004.00
ทองแดง (Cu)0.010.010.01
สังกะสี (Zn)0.090.070.06
เหล็ก (Fe)0.881.171.19
แมงกานีส (Mn)0.030.620.78
ปริมาณธาตุอาหารที่ติดไปกับผลผลิต
ธาตุอาหารธาตุอาหารที่ถูกนำออกไปจากไร่ kg/tค่าเฉลี่ยที่แท้จริง kg/tค่าเฉลี่ย kg/t
ขั้นต่ำขั้นสูง
ไนโตรเจน0.561.20.91
ฟอสฟอรัส0.380.80.60.6
โปแตสเซียม12.51.82
แคลเซียม0.250.60.40.4
แมกนีเซียม0.20.350.280.25
ปริมาณธาตุอาหารตามผลผลิต
ถ้าท่านต้องการผลผลิตเพิ่มขึ้นท่านต้องใช้ปุ๋ยตามค่าผลผลิต ดังนี้
ผลผลิตNP2O5K2OCaomgo
ตัน/ไร่kgkgkgkgkg
110.620.40.25
663.6122.41.5
884.8163.22.0
10106.0204.02.5
12127.2244.83.0
14148.4285.63.5
การแนะนำการใช้ปุ๋ยของออสเตรเลีย
ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโปแตสเซียม
พักที่ปลูกอ้อย21.6 – 2412.80-12.8
รื้อตอปลูกใหม่33.6–4012.80 - 16
ตอ33.6–406.40-16
P2O5 < 10 ppm ใช้ 12.8 กก./ไร่ ในอ้อยปลูก อ้อยตอใช้ 6.4 กก./ไร่
P2O5 11- 20 ppm ใช้ 6.4 กก./ไร่ ในอ้อยปลูก อ้อยตอใช้ 6.4 กก./ไร่
P2O5 21-40 ppm ใช้ 3.2 กก./ไร่ ในอ้อยปลูก อ้อยตอใช้ 3.2 กก./ไร่
P2O5 > 40 ppm ใช้ 3.2 กก./ไร่ ในอ้อยปลูก อ้อยตอไม่ใช้
การเตรียมแปลงพันธุ์
การเตรียมพันธุ์อ้อย
 1. พันธุ์ที่จะนำมาปลูกต้องมาจากแปล่งที่เชื่อถือได้
 2. แหล่งพันธุ์ต้องปลอดจากโรคใบขาว โรคเหี่ยวเน่าแดง
 3. พันธุ์อ้อยต้องเป็นพันธุ์ที่ไม่มีพันธุ์อื่นปน
 4. พันธุ์อ้อยไม่มีหนอนเจาะลำต้น
 5. ควรเป็นอ้อยปลูกใหม่ หรือตอ 1 ที่ดูแลรักษาอย่างดี
 6. อายุ 6-10 เดือน
การตัดพันธุ์และการขนย้ายท่อนพันธุ์
 1. ตัดชิดดิน
 2. ตัดให้มีกาบใบหุ้มตาไว้ ริดใบออกเท่านั้น
 3. การขนย้ายอย่าให้กระทบกระเทือนมาก เพราะตาจะแตก
 4. การตัดพันธุ์ เมื่อตัดแล้วควรรีบปลูกให้แล้วเสร็จ ภายใน 5 วัน ถ้าเกินจากนี้เปอร์เซ็นต์การงอกจะลดลงเรื่อย ๆ
การจัดเตรียมแปลงพันธุ์
 1. ชาวไร่ทุกรายควรจัดทำแปลงพันธุ์ของตนเอง เพื่อให้ได้พันธุ์ที่ต้องการ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของตนเองปริมาณที่เตรียม 1 ไร่ 15 ตัน สามารถขยายได้ 10 ไร่ ถ้า 1 ไร่ 10 ตัน สามารถขยายได้ 6.5 ไร่
 2. คำนวณเวลาปลูกแปลงพันธุ์ อายุพันธุ์ 8-10 เดือน
  • ถ้าปลูกอ้อยข้ามแล้ง ต.ค.-ธ.ค. ควรปลูกพันธุ์อ้อยในเดือนเมษายน
  • ถ้าปลูกอ้อยรดน้ำ/ต้นฝน ม.ค.-พ.ค. ควรปลูกในเดือนมิถุนายน
 3. วิธีการปลูก
  • เลือกสภาพพื้นที่ ไม่เป็นที่ลุ่ม หรือดอนเกินไปควรเรียบราบ
  • การเตรียมดิน ใช้ริบเปอร์ระเบิดดาน เพื่อให้รากหยั่งลึก หากฝนทิ้งช่วงพันธุ์อ้อยจะไม่กระทบแล้งมากนัก การเตรียมดินไม่ต้องละเอียด เพราะจะทำให้ดินแน่นทึบ
 4. การปลูกแปลงพันธุ์
  • ปลูกด้วยเครื่องปลูก ควรเป็นร่องคู่ การกลบ กลบบางๆ เพราะเป็นช่วงต้นฝน (เครื่องปลูกร่องคู่)
  • รองพื้นด้วยปุ๋ยอินทรีย์ 16-20-0 อัตรา 30-40 กก./ไร่ เร่งราก
  • ฉีดพ่นยาคุม (เครื่องมือฉีดยาคุม)
  • ปุ๋ยแต่งหน้าสูตร 15-15-15 อัตรา 40-50 กก./ไร่ ฝังกลางร่อง เมื่ออ้อยอายุ 8-10 สัปดาห์ หลังปลูก (เครื่อง MPI)
  • ฉีดพ่นยาคุม (เครื่องมือฉีดยาคุม)
  • หมั่นตรวจโรคแมลงบ่อย ๆ อย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง ถ้าพบโรคแมลงให้จัดการขุดออก ตัดออก หรือใช้วิธีชีวภาพ หรือใช้สารเคมี แล้วแต่กรณี
  • ช่วงฝนชุกประมาณ เดือนกันยายน ใส่ยูเรียอัตรา 20 กก./ไร่ เพื่อให้อ้อยสมบูรณ์ เมื่อนำไปปลูกจะงอกเร็ว
  • หมดฤดูฝน พรวนดินรอบแปลงกันไฟ


ขอบคุณ  http://www.easternsugar.co.th  กลุ่มบริษัทน้ำตาลตะวันออก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น