วันอังคารที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การปรับเปลี่ยนการทำนา มาเป็นข้าวอินทรีย์

ประสบการณ์ตรง การปรับเปลี่ยนการทำนา มาเป็นข้าวอินทรีย์ย้อนไปเมื่อ 4 ปีก่อน ผมเริ่มคิดจะเปลี่ยนการทำเกษตรให้เป็นอินทรีย์ทั้งหมด จึงเริ่มจากทดลองในแปลงสาธิต 4 ไร่ หาสูตร วัตถุดิบ อินทรีย์วัตถุ ที่ใครว่าเจ๋ง ผมเอาหมด ทดลองจนปรากฏว่า ได้ผลดีมาก ปีต่อมา ผมขนายผลเป็น 20 ไร่ ปรากฏว่า ไม่ได้ผลเหมือนแปลงทดลอง ปัญหาในคัร้งนั้นเกิดจาก พื้นที่ที่กว้างขึ้นกว่าเดิม การดูแลไม่ทั่วถึงเช่น หญ้า เราจัดการยากมาก อินทรีย์วัตถุที่ใช้ก็มีจำกัดไม่พอในการเอามาใส่นา เช่นแกลบ จึงทำให้ผลผลิตได้น้อยลง ผมก็ปรับเปลี่ยน กระบวนการเสียใหม่ เพื่อให้ได้ผลผลิตเท่าเดิมหรือดีขึ้น แต่เราก็จะประหยัดต้นทุน และ ดินเราก็จะไม่เสียไปด้วย เพราะเรายังต้องหากินกับดินผืนนี้อีกนาน


ผมจะแนะนำลูกค้าเสมอว่า หากไม่ได้ทำข้าวอินทรีย์100% ขาย จะแนะนำให้ใช้เคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ผมไปก่อนช่วง 1-2 ปีแรกเพราะดินแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน บางที่ดินแข็ง ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินขาดสารอาหาร ดินทราย ล้วนแต่มีผลกระทบทั้งสิ้น ผมจะแนะนำให้ใส่เคมีบ้างแต่ไม่ต้องเยอะ แน่นอน ต้นทุนเราจะลด ข้าวเราอาจจะได้เท่าเดิม แต่เราไม่ต้องเสียค่าบำรุงดิน แล้วเราก็ทยอยเติมอินทรีย์วัตถุลงดินทุกรอบการปลูก เชาน การหมักฟาง การใส่แหนแดงลงดิน ใส่แกลบขาว
ถ้าเราเปลี่ยนกระทันหันและดินเรายังไม่ดีพอ จะทำให้ ข้าวได้ผลผลิตน้อยลง แต่ดินเราก็จะดีขึ้น ต้นทุนก็จะน้อยลง
แต่ถ้าหากดินกลับมามีความสมบูร์แล้ว ข้าวเราก็จะแสดงออกอย่างชัดเจนก็ไม่จำเป็นต้องไปใส่อะไรมากมายแล้ว
ไม่ว่าตำราเล่มใด้ก็เขียนไม่ตรงกับความต้องการของดินเราแน่ครับ เราต้องเอามาคิดและปรับให้เข้ากับพื้นที่ของเรา ท่านต้องเริ่มทำ และท่านจะเจอปัญหา พอเจอปัญหา ก็แก้ปัญหา แล้วท่านจะประสบความสำเร็จครับ

https://www.facebook.com/foodplants.thai


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น