วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

วิธีการปลูก พริกขี้หนู ให้ได้ผลดี (ให้งาม)   ก่อนที่ผมจะมาปลุกพริกเอง ผมเคยเป็นพ่อค้าพริกมาก่อนไปซื้อพริกตามไร่ และมาขายต่ออีกที ผมจึงรู้ว่าภูมิภาคไหนเหมาะที่จะปลูกพริกแบบไหน พริกมีหลายอย่าง ต่อให้พันธ์เหมือนกัน พริกที่ได้ออกมาก็ไม่เหมิอนกันครับ เช่น สภาพดิน การระบายน้ำ ธาตุอาหารในดิน ผมเองก็ได้มาปลูกพริกขายเองด้วย จึงอยากน้ำข้อมูลมาแชร์กันครับ

       พริกขี้หนูสามารถปลูกได้ดีในดินแทบทุกชนิด  แต่ดินที่เหมาะ สมที่สุดคือดินร่วนปนทราย  ที่มีการระบายน้ำได้ดี  มีความเป็นกรด   เป็นด่างของดิน 6.0 - 6.8  ปลูกได้ตลอดปี  พริกขี้หนูเป็นพืชที่ใช้    ส่วนของผลบริโภค  ในรูปของพริกสดและพริกแห้ง  และสามารถใช้   ประกอบอาหารได้หลายชนิด  มีรสเผ็ด

       

  การเตรียมดินเพาะกล้า


 1. ใช้จอบขุดหน้าดินลึก 15 - 20 ซม.(1 หน้าจอบ) 
 2. เตรียมทำเป็นแปลงกว้าง 1 เมตร
 3. ผสมปุ๋ยคอก  ปุ๋ยหมักที่สลายตัวดีแล้ว แกลบดำ หรือ ขี้ไก่อัดเม็ด คลุกเคล้าดินกับปุ๋ยให้เข้ากัน
 4. ปรับหน้าดินให้ละเอียดและเรียบ
 5. หว่านเมล็ดให้ทั่วแปลง
 6. ใช้แกลบหรือฟางข้าวบางๆกลบหน้าดิน รดน้ำให้ชุ่ม
 7. อายุของต้นกล้าที่ควรย้ายปลูก  ประมาณ 25 - 30 วัน
 8. การเตรียมแปลงปลูกและย้ายกล้า
 9. ใช้จอบขุดหน้าดินลึก 15 - 20 ซม. ทำแปลงขนาดกว้าง 1 เมตร
 10. ผสมปุ๋ยคอก  ปุ๋ยหมัก  คลุกเคล้ากับดิน
 11. ขุดหลุมปลูกโดยใช้ระยะห่างระหว่างต้น 30 ซม.  ระหว่างแถว70 - 80 ซม.
 12. รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยสูตร 15-15-15 + ขี้ไก่อัดเม็ด   อัตราส่วนหลุมละ 1 ช้อนชา  ทับหน้าปุ๋ยเคมีด้วยปุ๋ยคอกหลุมละ 1 กะลามะพร้าว
 13. ถอน แยกต้นกล้าลงปลูก  หลุมละ 1 ต้น
 14. ราดน้ำตามให้ชุ่ม


การดูแลรักษา


การให้ปุ๋ย  ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  หรือ 13-13-21
อัตรา 1 ช้อนชาต่อต้น  ทุกๆ 15 - 20 วัน  โดยโรยห่างโคนต้น
5 ซม. และรดน้ำตามทันที

หรือจะใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักอย่างสม่ำเสมอ  โดยใช้ปุ๋ย
วิทยาศาสตร์น้อยลงได้

การให้น้ำ  ควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอทุกวัน  อย่าให้ขาดน้ำ
โดยเฉพาะช่วงแรกหลังย้ายปลูก

การพรวนดินกำจัดวัชพืช ควรพรวนดินและกำจัดวัชพืช
ในระยะแรก  อย่าให้วัชพืชรบกวน จะแย่งอาหารได้

การเก็บเกี่ยว


พริกขี้หนูเป็นพืชที่มีอายุเก็บเกี่ยวได้หลัง ย้ายกล้าลงปลูก
60 - 90 วัน  การเก็บเกี่ยวควรเก็บทุกๆ 5 - 7 วัน
โดยใช้วิธีเด็ดทีละผล  อย่าเก็บทั้งช่อ เพราะผลแต่ละช่อแก่ไม่
พร้อมกัน  พริกขี้หนูสามารถเก็บได้ยาวนานถึง 6 เดือน


ขอบคุณ  เอกสารเผยแพร่ของ  คู่มือการปลูกผักสวนครัว  กรมส่งเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โทร. 025793723,  025793926

แนะนำ ขี้ไก่ ขี้หมู อัดเม็ด ตราบัวฟ้า   ช่วยบำรุงดิน คราบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น