วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

เพิ่มผลผลิต อ้อย กับ รถไถเล็ก 24 แรง

     
             ผมได้เห็นอาจารย์ท่านหนึ่งของ ม เกษตร ได้นำ รถไถเล็ก ขนาด 24 แรงมาใช้กับการปลูกอ้อยในดินร่วนทรายที่กาญจนบุรี ซึ่งได้ผลดีมาก เพราะอาจารย์ท่านวิจัยและค้นคว้ามาอย่างต่อเนื่องเรื่องการ ลดแรงงาน เพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนในการปลูกอ้อย ผมจึงขอยกย่องท่านผู้นี้ก่อน แต่ผมก็ขอนำวิธีของท่านมาดัดแปลงเพื่อให้เหมาะกับสภาพดินของผมที่ นครสวรรค์    ผมซื้อรถไถขนาด 24 แรงมา 1 คันครับ กะว่าจะใช้ให้คุ้มเลย รายการที่ลงทุนซื้อไปคือ  • รถไถเล็ก  24 แรง                                                                        
  • คราดขาเหล็ก 3-5 ขา (ปรับได้) + ถังใส่ปุ๋ยแสตนเลส            
  • เครื่องฉีดน้ำ + ถังน้ำ 1000 ลิตร                                            


             ดินแถวบ้านผมเป็นดินเหนียว  และ ดินร่วนเหนียว ออกสีดำ ผมได้ทดลองปลูกแปลงทดลง 20 ไร่ครับ โดยใช้ร่องกว้าง 1.40 เมตร เพื่อให้รถไถเล็กเข้าไปได้ ผมไม่ขอพูดถึงเรื่องการเตรียมดินแล้วนะคับเพราะเขียนไว้เยอะแล้ว ผมก็ทำตามนั้นและครับ (ก่อนจะแนะนำคนอื่นผมลองมาแล้วครับ)  20 ไร่ผมใช้ พันธ์อ้อย   LK 92-11   15 ตัน และ ขอนแก่น 3  15 ตัน อย่างละ 10 ไร่นั่นแหละครับ  ตลอดเวลา 1 ปี ผมพรวนดิน ไม่ตำกว่า 24 ครั้ง ดินจึงพร้อมที่จะเก็บความชื้นไว้ได้ และผมก็ไม่ฉีดยา ฆ่าหญ้า เพราะผมพรวนดินตลอดประมาณ 15 วันต่อ 1 ครั้ง พร้อมใส่ปุ๋ยเม็ดได้ด้วย หรือจะฉีดฮอโมล ฉีดปุ๋ยน้ำ  ทั้งหมดนี้ผมใช่รถไถ คันเดียวครับและอุปกรณ์ ที่ผมซื้อมา  ไม่ต้องเหนื่อยมาก ดินผมก็ไม่เสียจากสารเคมี จากยาฆ่าหญ้าครับ  อ้อยผมก็นำ้หนักเพิ่มขึ้นครับ จากเดิมได้ประมาณ 15 ตัน ตอแรก ผมได้ 18 ตันต่อไรครับ

         สิ่งที่คาดหวัง

  1. ปลูกอ้อยได้ถึง 5 ตอ
  2. น้ำหนักเฉลี่ยทุกตอต้องไม่ตำกว่า 15 ตัน 
  3. ดินไม่เสีย ไม่แข็ง
  4. ดินยังร่วยซุยพร้อมเก็บความชื้นเมื่อฝนตก

ศุภวัตร  แซ่เซียว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น