วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556

พันธุ์อ้อย ศูนย์วิจัย กำแพงแสน (ต่อ)

ชื่อ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล
ที่อยู่ เลขที่ 1 หมู่ 6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 โทรศัพท์ 0-3435-1013 ภายใน 3742-3 โทรสาร 0-3428-1671

อ้อยพันธุ์ กำแพงแสน 00-24 (Kps 00-24)
 • พ่อ x แม่ กพส 94-13 x อู่ทอง 3
 • ทรงกอ กว้าง
 • สภาพพื้นที่เหมาะสม ดินร่วนทราย เขตน้ำฝน
 • ผลผลิตอ้อย16-20 ตันต่อไร่
 • ความหวาน 11-12 ซี.ซี.เอส
 • อายุเก็บเกี่ยว 11-12 เดือน
 • ความต้านทานโรค ต้านทานปานกลางต่อโรคราสนิมและโรคแส้ดำ
 • การเจริญเติบโต เร็วมาก
 • การไว้ตอ ดี
อ้อยพันธุ์ กำแพงแสน 00-138 (Kps 00-138)
 • พ่อ x แม่ กพส 94-13 x อู่ทอง 3
 • ทรงกอ กว้าง
 • สภาพพื้นที่เหมาะสม ดินร่วนปนทราย เขตน้ำฝนและชลประทาน
 • ผลผลิตอ้อย 16-19 ตันต่อไร่
 • ความหวาน 12-14 ซีซีเอส
 • อายุเก็บเกี่ยว 11-12 เดือน
 • ความต้านทานโรค ยังไม่พบการเกิดโรค
 • การเจริญเติบโต เร็ว
 • การไว้ตอ ดี
อ้อยพันธุ์ กำแพงแสน 01-5 (Kps 01-5)
 • พ่อ x แม่ กพส 99-14-63 x อู่ทอง 3
 • ทรงกอ กว้าง
 • สภาพพื้นที่เหมาะสม ดินร่วนปนทราย ดินเหนียว เขตน้ำฝน และเขตชลประทาน
 • ผลผลิตอ้อย 18-20 ตันต่อไร่
 • ความหวาน 13-14 ซีซีเอส
 • อายุเก็บเกี่ยว 11-12 เดือน
 • ความต้านทานโรค ยังไม่พบการเกิดโรค
 • การเจริญเติบโต ปานกลาง
 • การไว้ตอ ดี
อ้อยพันธุ์ กำแพงแสน 01-25 (Kps 01-25)
 • พ่อ x แม่ กพส 94-13 x อู่ทอง3
 • ทรงกอ กว้าง
 • สภาพพื้นที่เหมาะสม ดินร่วนปนทราย เขตน้ำฝน
 • ผลผลิตอ้อย 18-20 ตันต่อไร่
 • ความหวาน 12-13 ซีซีเอส
 • อายุเก็บเกี่ยว 10-12 เดือน
 • ความต้านทานโรค ยังไม่พบการเกิดโรค
 • การเจริญเติบโต เร็ว
 • การไว้ตอ ดีมาก
อ้อยพันธุ์ กำแพงแสน 01-29 (Kps 01-29)
 • พ่อ x แม่ กพส 94-13 x กพส 98-018
 • ทรงกอ แคบ
 • สภาพพื้นที่เหมาะสม ดินร่วนปนทราย เขตน้ำฝน และชลประทาน
 • ผลผลิตอ้อย 16-20 ตันต่อไร่
 • ความหวาน 11-13 ซีซีเอส
 • อายุเก็บเกี่ยว 10-12 เดือน
 • ความต้านทานโรค ยังไม่พบการเกิดโรค
 • การเจริญเติบโต ปานกลาง
 • การไว้ตอ ดี
อ้อยพันธุ์ กำแพงแสน 98-038 (Kps 98-038)
 • พ่อ x แม่ กพส 93-1-25 x กพส 93-10-10
 • ทรงกอ แคบ
 • สภาพพื้นที่เหมาะสม ดินร่วนปนทราย เขตชลประทาน
 • ผลผลิตอ้อย 17-19 ตันต่อไร่
 • ความหวาน 11-12 ซีซีเอส
 • อายุเก็บเกี่ยว 10-12 เดือน
 • ความต้านทานโรค ยังไม่พบการเกิดโรค
 • การเจริญเติบโต ปานกลาง
 • การไว้ตอ ดี

ขอบคุณข้อมูลจาก http://sugarcanecenter.rdi.kps.ku.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น